Fotboll kan nog räknas till den mest populära sporten på jorden. Spelarna tjänar miljonbelopp och folk tröttnar inte på att följa sina favoritlag om det så i vissa fall gäller liv eller död. Men var kommer denna lagsport ifrån och hur gammal är den?

Fotbollen kommer förmodligen från Kina

soccer-1457988_960_720Modern fotboll har spelats sedan mitten på 1800-talet men dess ursprung sträcker sig längre tillbaka än så.

Det finns många teorier om när och var fotbollen faktiskt uppstod och en av dem är att de första tendenserna kommer från Kina några hundra år innan Kristi födelse. Spelet kallades “cùjú” och utövades av båda könen. Bollen var gjord av läder och målen av bambupinnar.

Andra länders fotbollsspel

I andra asiatiska länder bildades grenar till fotbollen med lite annorlunda regler. I Japan, t.ex. var det inte tänkt att sparka bollen i målet utan att hela tiden hålla kvar den i luften. Även i Sydamerika där fotbollen är enormt populär, spelades det liknande spel med boll. Hos aztekerna var det dock ett farligt spel att ge sig in på. Det förlorande laget blev nämligen offrat till gudarna, så det gällde verkligen att vinna.

Fotbollen i Europa på medeltiden

Redan på 1300-talet spelades det fotboll både i Frankrike, Italien och England. Anledningen till att man vet det är bl.a. att kungarna ville förbjuda spelet, dels för att det orsakade så mycket slagsmål och dels för att sporten inte ansågs fin nog. Från början fanns det inte så många regler och lagen kunde vara hur stora som helst. Det förekom t.o.m. att städer spelade mot varandra med hundratals spelare, vilket utgjorde rena slagfälten.

Målburar fanns inte, utan det gällde bara att få över bollen över motståndarlagets uppritade kortsidolinje.

Den moderna fotbollen

Dagens fotboll etablerades först på brittiska internatskolor och växte sig emellertid mycket populär. 1863 bildades Football Association som är Englands fotbollsförbund. Samtidigt uppstod rugbyn vid samma tidpunkt med sitt förbund. Anledningen var att reglerna blev omdiskuterade, så därför bildade man två olika sportgrenar.

Sedan dess har det engelska fotbollsförbundet satsat stenhårt på att göra fotbollen till en folklig sport och på den vägen är det.